ἐρεσιμήτρην

ἐρεσιμήτρην· τὴν γεωμετρίαν, Hsch. [full] ἐρεσκίη· θρησκ<ε>ία, Id. [full] ἐρεσμεῖ· καταπνεῖ (fort. -πλεῖ), Id. [full] ἐρεσμεί· κώπη, Id. [full] ἐρεσμίονες· αἱ χεῖρες, Id.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.